bütpərəst

bütpərəst
is. <fars.>
1. Bütlərə sitayiş edən adam. Xəzərlər əvvəllərdə bütpərəst idilər. A. B..
2. məc. Allaha inanmayan, kafir mənasında. Seyyid haman qədimi olan bütpərəstdir; Ey şeyx, inanma Kəbədə gər eyləsə məqam. S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bütpərəstlik — is. Bütlərə sitayiş. Dağıstan tayfaları da xəzərlərin istilası və müsəlmanların məhv edilməsi nəticəsində yenə bütpərəstliyə qayıtdılar. A. B.. <Güllücənin> əhalisi isə . . bütpərəstlikdən qalma adətlər ağuşunda boğularaq, həkimsiz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bütpərəst — f. bütə sitayiş edən, bütə tapınan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Ranjit Naik — Shri Ranjit Poojari Naik (22 October 1933 – 30 July 2004) was a renowned Architect and Social Worker, who helped Bombay slum dwellers, and particularly the Banjara people.BackgroundRanjit Naik was the son of Shri P. Champla Naik, born in the… …   Wikipedia

  • büt — f. 1) bütpərəstlərin sitayiş etdikləri heykəl; 2) m. gözəl, dilbər. Büti Maçin 1) Maçin bütü; 2) m. gözəl (oğlan və ya qız); Büti Çin 1) Çin bütü; 2) gözəl (oğlan və ya qız) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bütkədə — f. bütlərin olduğu yer, bütpərəst məbədi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gövsalə — f. 1) birillik dana, biryaşar dana; 2) «Tövrat»a görə: Musa peyğəmbərin dövründə Samirə adlı bir nəfərin qızıldan qayırdığı və bununla bir neçə günün ərzində Musanın tərəfdarlarını yoldan çıxarıb bütpərəst etdiyi dana; 3) m. sadəlövh, sadə (adam… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kahin — ə. 1) qeybdən xəbər verən (adam); 2) bütpərəstlərdə: din xadimi ruhani; 3) peyğəmbər; 4) m. uzaqgörən, müdrik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müşrik — ə. 1) bütpərəst 2) islam dinində olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sənəm — ə. 1) bütpərəstlərin sitayiş etdikləri heykəl; büt; 2) m. gözəl; 3) m. sevgili …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sənəmpərəst — ə. və f. 1) bütə sitayiş edən; bütpərəst; 2) arvadbaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”